Phone us  +32 38 08 2580     email usbe@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support
Meld Fraude

Juridische Ondersteuning

Juridische Ondersteuning

In samenspraak en samenwerking met een internationaal netwerk van toonaangevende advocaten zullen wij trachten uw verlies wat is ontstaan door fraude tot een minimum te beperken.

Onder Juridische Ondersteuning valt onder andere en indien noodzakelijk:

- Voorbereidende fase:

- bestudering van de onderzoeksrapportage(s);

- eventueel vertalen van de onderzoeksrapportage(s);

- voorbereiden van claims bij financiële autoriteiten;

- voorbereiden aangiftes buitenlandse politiediensten;

- Gerechtelijke fase:

- contact onderhouden met advocaat over voortgang juridische actie(s);

- bespreken juridische uitspraken met advocaat en cliënt met betrekking tot resultaat, gevolgen;

- definiëren en uitzetten van mogelijke verdere onderzoeksactiviteiten naar internationale
vermogensbestandsdelen.