phone us  +49 341 9826113     email us de@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Öffentliche Betrugswarnung – Verbraucherwarnung!

Ate Binary LimitedAte Binary Limited - Warnung FSMA Belgium - 2015-Jul-02Waarschuwingen van de Autoriteit voor Financiële Diensten en MarktenFSI Union, General Options, Ate Binary Limited, B.P.Y. Technologies Ltd en G.I. Technologies
De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van FSI Union, General Options, Ate Binary Limited, B.P.Y Technologies Ltd en G.I. Technologies, vennootschappen die in België zeer risicovolle beleggingsinstrumenten aanbieden zonder de Belgische financiële wetgeving na te leven.

FSI Union stelt zich op haar website (www.fsi-union.com) voor als een geschillenregelingsinstelling, gespecialiseerd in binaire opties en Forex.

Dit is een beschrijving van de werkwijze die vaak gehanteerd wordt bij fraude van het type "recovery room" waarover de FSMA op 16 maart 2015 een waarschuwing heeft gepubliceerd.

Bovendien tracht FSI Union blijkbaar niet enkel geschillen te beslechten maar spoort zij de consumenten die zij contacteert er eveneens toe aan om te beleggen in een onlinetradingplatform dat actief is in de sector van de binaire opties.

Het gaat om het platform General Options (www.generaloptions.co). Deze vennootschap heeft in België evenwel geen vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mag dus geen bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Op de website van General Options blijkt bovendien dat zij banden heeft met de vennootschappen Ate Binary Limited, B.P.Y Technologies Ltd en G.I. Technologies. Ook deze vennootschappen hebben geen van allen in België een vergunning als beleggingsonderneming of kredietinstelling. Zij mogen dus evenmin bank- en/of beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Wij herinneren er overigens aan dat binaire opties speculatief en bijzonder risicovol zijn, waardoor de belegger het risico loopt zijn volledige inleg te verliezen. De FSMA heeft in mei 2014 overigens een waarschuwing gepubliceerd over de risico’s verbonden aan beleggingen in binaire opties.

Tot slot heeft geen van de voormelde vennootschappen een door de FSMA goedgekeurd prospectus gepubliceerd als vereist voor de openbare aanbieding van beleggingsinstrumenten op Belgisch grondgebied.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten of openbare aanbiedingen van beleggingsinstrumenten door FSI Union, General Options, Ate Binary Limited, B.P.Y Technologies Ltd en G.I. Technologies en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zouden opgeven.

De FSMA raadt aan de nodige waakzaamheid aan de dag te leggen voor dergelijke vennootschappen die binaire opties of andere risicovolle beleggingsinstrumenten aanbieden of die aanbieden geld te recupereren. Controleer steeds of de vennootschap die u financiële diensten aanbiedt, over de vereiste vergunning beschikt. Voor meer aanbevelingen verwijst de FSMA naar de algemene waarschuwing die zij op 2 juli 2015 op haar website heeft gepubliceerd.

Wil u meer algemeen nagaan of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving, dan kan u terecht op de website van de FSMA waar u een zoekfunctie ter beschikking hebt. U kan ook rechtstreeks contact opnemen met de FSMA (e-mailadres: info@fsma.be).