phone us  +49 341 9826113     email us de@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Öffentliche Betrugswarnung – Verbraucherwarnung!

Ariam Investments OÜAriam Investments OÜ - Warnung Finansinspektsioon Estonia - 2017-Mar-20Teade Ariam Investments OÜ tegevuse kohta

20.03.2017

Finantsinspektsioon teavitab investoreid, et äriühing Ariam Investments OÜ (äriregistri kood
12889792) ei oma investeerimisteenuste osutamiseks Eestis tegevusluba ja seega puudub Ariam
Investments OÜ-l õigus osutada Eestis investeerimisteenuseid. Nimetatud ettevõte pakub
võimalust kaubelda veebilehe https://ariam.ee/ kaudu erinevate tuletisväärtpaberitega.

Nimekiri ettevõtetest, kellel on lubatud Eestis investeerimisteenuseid osutada, on leitav
Finantsinspektsiooni kodulehelt http://www.fi.ee.

Information on Ariam Investments OÜ

20.03.2017

Finantsinspektsioon (the Estonian Financial Supervisory Authority) would like to inform investors
that Ariam Investments OÜ (commercial registry code 12889792) does not hold an activity
licence for the provision of investment services in Estonia and therefore Ariam Investments OÜ is
not authorised to provide investment services in Estonia. The company offers the possibility to
trade different derivatives through web page https://ariam.ee/.

The list of companies authorised to provide investment services in Estonia can be found on
Finantsinspektsioon’s web page http://www.fi.ee.