phone us  +49 341 9826113     email us de@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Öffentliche Betrugswarnung – Verbraucherwarnung!

Amun Technologies Limited (Comino Cryptofund)Amun Technologies Limited (Comino Cryptofund) - Warnung MFSA Malta - 2020-Jul-14|MFSA Warning - Comino Crypto Fund LLC - Unlicensed Entity
JULY 14, 2020

The Malta Financial Services Authority ( "MFSA " or "the Authority ") has become aware of an entity operating under the name of Comino Crypto Fund LLC which has an internet presence at https://cominocryptofund.com/. The entity purports to be a trading platform operating from an address in Malta "where investors can trade without any restrictions, as ordinary stock shares, ETFs and other financial instruments. " It also claims to be "regulated by the MFSA under the MiFID directive. "

The MFSA wishes to alert the public, in Malta and abroad, that Comino Crypto Fund LLC is NOT a Maltese registered Company NOR licensed or otherwise authorised by the MFSA to provide any financial services which are required to be licensed or otherwise authorised under Maltese law. Furthermore, information available to the MFSA suggests that Comino Crypto Fund LLC is likely to be a scheme of dubious nature with a high risk of loss of money. The public should therefore refrain from undertaking any business or transactions with the above-mentioned entity.

The MFSA would like to remind consumers of financial services not to enter into any financial services transaction unless they have ascertained that the entity with whom the transaction is being made is authorised to provide such services by the MFSA or another reputable financial services regulator. Investors should also be extra cautious when being approached with offers of financial services via unconventional channels such as telephone calls or social media.

A list of entities licensed by the MFSA can be viewed on the official website of the MFSA at https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

If you are a victim of a scam or think you might be dealing with an unauthorised entity or any other type of financial scam, first of all stop all transactions with the company and contact the MFSA at https://www.mfsa.mt/about-us/contact/ as soon as a suspicion arises.

Verżjoni bil-Malti
L-Awtorità għas-Servizzi Finanzjarji ta’ Malta ( "MFSA ") ġiet infurmata b’entità li qed topera bl-isem ta’ Comino Crypto Fund LLC u li għandha preżenza fuq l-internet fis-sit https://cominocryptofund.com/. L-entità tiddikjara li hija pjattaforma ta’ kummerċ li topera minn indirizz f'Malta "where investors can trade without any restrictions, as ordinary stock shares, ETFs and other financial instruments. " Tiddikjara ukoll li hi "regulated by the MFSA under the MiFID directive. "

L-MFSA tixtieq tinforma lill-pubbliku f’Malta u barra mill-pajjiż, li Comino Crypto Fund LLC MHIX kumpanija rreġistrata hawn Malta u LANQAS M’HI liċenzjata jew awtorizzata mill-MFSA biex tipprovdi servizz ta’ skambju jew servizzi finanzjarji oħra li huma meħtieġa li jkunu liċenzjati jew awtorizzati bi kwalunkwe mod ieħor taħt il-liġi Maltija. Barra minn hekk, informazzjoni disponibbli għall-MFSA tissuġġerixxi li Comino Crypto Fund LLC x'aktarx hi skema ta' natura dubjuża b'riskju għoli ta' telf ta' flus. Għaldaqstant il-pubbliku m’għandu jidħol fl-ebda ftehim kummerċjali jew tranżazzjonijiet mal-entità msemmija.

L-MFSA għalhekk tixtieq tfakkar lill-konsumaturi ta’ servizzi finanzjarji biex ma jidħlu f’ebda transazzjoni ta’ servizzi finanzjarji qabel ma jkunu ċerti li l-entità li magħha qed issir it-transazzjoni hija awtorizzata li tipprovdi dawk is-servizzi mill-MFSA jew minn xi regolatur ieħor tas-servizzi finanzjarji ta’ reputazzjoni tajba. Investituri għandhom ukoll jaġixxu b’kawtela massima meta jirċievu offerti ta’ servizzi finanzjarji b’metodi mhux konvenzjonali bħal telefonati jew permezz tal-midja soċjali.

Lista ta’ entitajiet liċenzjati mill-MFSA hija disponibbli fuq is-sit uffiċjali tal-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/financial-services-register/.

Jekk inti vittma ta’ xi qerq (scam) jew taħseb li tista’ tkun qed titratta ma’ entità li mhix awtorizzata jew xi tip ta’ ingann finanzjarju ieħor, waqqaf kull transazzjoni ma’ din l-entita’ u kkuntattja minnufih lill-MFSA fuq https://www.mfsa.mt/about-us/contact/.