phone us  +49 341 9826113     email us de@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Öffentliche Betrugswarnung – Verbraucherwarnung!

Activa Financial Services LimitedActiva Financial Services Limited - Warnung Finanstilsynet Norway - 2011-Oct-31Activa Financial Services Limited

Advarsel

Finanstilsynet advarer mot utlanstilbud markedsfort av Activa Financial Services Limited
Finanstilsynet har mottatt opplysninger om at Activa Financial Services Limited blant annet tilbyr
utlân markedsfort via e-post.

Finanstilsynet gjor oppmerksom pâ at Activa Financial Services Limited ikke har godkjennelse til â
drive utlânsvirksomhet i Norge, og foretaket har derfor ikke nodvendig godkjennelse i henhold til
norsk lov. Dette innebasrer at Finanstilsynet ikke har tilsynskonlroll over selskapet eller har
godkjent de tjenestene som selskapet tilbyr. Finanstilsynet anbefaler derfor â ikke inngâ avtale med
Activa Financial Services Limited.

Pâ nettsidene til Finanstilsynet finnes en liste (ikke fullstendig) over aktorer i markedet som
opererer ulen tillatelse.

Warning

Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway) warns against lending
activity promoted by Activa Financial Services Limited

Finanstilsynet has been informed that Activa Financial Services Limited offers lending activity
promoted by e-mail.

Finanstilsynet wishes to make it clear that Activa Financial Services Limited is not authorised to
provide lending activity in Norway, and therefore lacks the licence required under Norwegian law.
The company is consequently not subject to Finanstilsynet's supervisory oversight, nor has
Finanstilsynel approved the services offered by the company. Finanstilsynet therefore recommends
not to entering into agreements with Activa Financial Services Limited.

A list (not complete) of companies operaliniz in the märkel without a licence can be found on
Finanstilsynet's website.