Phone us  +31 20 808 7470     Email us nl@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Investeringswaarschuwing – Beleggerswaarschuwing!

Artemis FinancialArtemis Financial - Waarschuwing Finanstilsynet Norway - 2007-Sep-13Artemis Financial
Kredittilsynet advarer mot investeringstilbud markedsført av Artemis Financial

Kredittilsynet har mottatt opplysninger om at Artemis Financial (adresse: 1146 Budapest, Mimoza utca 14, Ungarn) har kontaktet norske investorer og forsøkt å selge aksjer, mot at investorene blant annet innbetaler en forhåndsavgift for å få overdratt aksjene til seg. Selskapet tilbyr også tjenester fra nettstedet www.artemis-financial.com.

Kredittilsynet gjør oppmerksom på at Artemis Financial ikke har godkjennelse til å drive investeringstjenester i Norge, og foretaket har derfor ikke nødvendig godkjennelse i henhold til norsk lov. Dette innebærer også at Kredittilsynet ikke har tilsynskontroll over selskapet eller har godkjent de tjenestene som selskapet tilbyr. Kredittilsynet anbefaler derfor investorer å ikke inngå avtaler eller overføre verdier til Artemis Financial.

Kredittilsynets register inneholder informasjon om alle foretak som har tillatelse til å tilby investeringstjenester i Norge.


Warning note:

Kredittilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway) warns against investment offers marketed by Artemis Financial

Kredittilsynet has been informed that Artemis Financial (address: 1146 Budapest, Mimoza utca 14, Hungary) has contacted Norwegian investors and tried to sell shares. In return, the investors must, among other things, pay a fee in advance in order to receive the shares. The company also offers services from the website www.artemis-financial.com.

Kredittilsynet informs that Artemis Financial has not received any approval to perform investment services in Norway, involving that the company does not have necessary authorisation in accordance with Norwegian law. This also involves that Kredittilsynet does not supervise the company and has not approved the services offered by the company. Kredittilsynet therefore recommends that investors do not enter into agreements or transfer values to Artemis Financial.

Kredittilsynet’s registry contains information on all companies which are authorized to offer investment services in Norway.