Phone us  +31 20 808 7470     Email us nl@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Investeringswaarschuwing – Beleggerswaarschuwing!

Ariad Financial servicesAriad Financial services - Waarschuwing AFM Netherlands - 2014-May-23De Autoriteit Financiële Markten (AFM) waarschuwt consumenten geen leningen af te sluiten bij Ariad Financial Services uit vermoedelijk Thailand. Deze partij biedt krediet aan zonder de verplichte vergunning van de AFM te hebben of op een andere manier bevoegd te zijn. Consumenten lopen extra risico, doordat Ariad een betaling eist voordat de lening wordt verstrekt.

Ariad heeft een Nederlandse consument een Nederlandstalige brochure toegestuurd. Deze consument heeft het aanvraagformulier uit de brochure ingevuld en teruggestuurd. Vervolgens heeft de consument een kredietovereenkomst ontvangen.

Ariad geeft in de brochure en in de kredietovereenkomst aan dat de consument eerst een ‘verzekeringspremie’ moet overmaken, voordat deze partij de lening aan de consument zal verstrekken. Het ging in dit geval om 1500 euro voor een lening van 25.000 euro.

Bij het aanbieden van het krediet gebruikt Ariad deze contactgegevens:
Faxnummer: 084-0031588
E-mailadres: ariad@pacificwest.com
Adres: 11th Floor Silom Complex
191 Silom Road, Suriyawong, Bangrak
Bangkok 10500
Thailand

Wees alert en let op met wie u zaken doet

De AFM adviseert consumenten altijd goed onderzoek te doen naar een aanbieder, voordat ze een lening afsluiten. Als aanbieders vragen om voor het verstrekken van een lening geld te betalen, lopen consumenten groot risico hun geld kwijt te raken. Zo’n betaling wordt vaak een verzekeringspremie of administratiekosten genoemd. Consumenten moeten daar niet op in gaan.

Daarnaast adviseert de AFM consumenten extra alert te zijn bij instellingen of personen die gebruik maken van gratis aan te maken e-mailadressen via onder meer europe.com, gmail.com, aol.com, yahoo.com, en hotmail.com.

Verder is het belangrijk dat consumenten op de website van de AFM in het register controleren of een bedrijf leningen mag verstrekken. Ook raadt de AFM consumenten dringend aan om de waarschuwingslijsten te raadplegen, voordat zij in zee gaan met een partij om een lening af te sluiten. Op deze lijsten staan aanbieders waarvan bekend is dat ze onbetrouwbaar zijn.

Het besluit van de AFM kan door belanghebbende(n) ter toetsing aan de rechter worden voorgelegd.

Bekijk het volledige besluit
Bij vragen of klachten kunt u contact opnemen met het Meldpunt Financiële Markten van de AFM: 0800 - 5400 540 (gratis).