Phone us  +31 20 808 7470     Email us nl@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Investeringswaarschuwing – Beleggerswaarschuwing!

Apex Capital Management ASApex Capital Management AS - Waarschuwing Finansinspektioon Estonia - 2017-Aug-15Teade Apex Capital Management, AS tegevuse kohta

15.08.2017
Finantsinspektsioon teavitab investoreid, et äriühing Apex Capital Management, AS (http://www.apexcapital.lt)
ei oma Eestis krediidiasutuse, investeerimisühingu ega makseasutuse tegevusluba ja seega puudub Apex Capital
Management, AS-il õigus vastavaid teenuseid Eestis osutada. Nimetatud ettevõte esitab oma veebilehel
eksitavat ning ebaõiget teavet Eesti aadressiga tegevuskoha kohta, samuti nagu omaks ta Finantsinspektsiooni
tegevuslube ja oleks ühinenud Tagatisfondi skeemiga.
Nimekiri ettevõtetest, kellel on Finantsinspektsiooni poolt antud tegevusluba või kes võivad Eestis piiriüleselt
teenuseid osutada, on leitav Finantsinspektsiooni kodulehelt http://www.fi.ee.Information on Apex Capital Management, AS

15.08.2017
Finantsinspektsioon (the Estonian Financial Supervisory Authority) would like to inform investors that company
Apex Capital Management, AS (http://www.apexcapital.lt) does not hold a credit institution, investment firm or
payment institution activity licence in Estonia and therefore Apex Capital Management, AS is not authorised to
provide relevant services in Estonia. The company gives misleading and incorrect information on its´ webpage
about its´ Estonian operating address, also as if it owns activity licences issued by Finantsinspektsioon and has
joined the Guarantee Fund scheme.
The list of companies having Finantsinspektsioon´s licenses or who are allowed to provide cross-border services
in Estonia can be found on Finantsinspektsioon’s web page http://www.fi.ee.