Phone us  +31 20 808 7470     Email us nl@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Investeringswaarschuwing – Beleggerswaarschuwing!

AP Franklin Asset Management ASAP Franklin Asset Management AS - Waarschuwing Finansinspektioon Estonia - 2017-Oct-10Teade AP Franklin Asset Management, AS tegevuse kohta

10.10.2017

Finantsinspektsioon teavitab investoreid, et äriühing AP Franklin Asset Management, AS
(https://www.apfranklin.ee) ei oma Eestis krediidiasutuse, investeerimisühingu ega makseasutuse tegevusluba
ja seega puudub AP Franklin Asset Management, AS-il õigus vastavaid teenuseid Eestis osutada. Nimetatud
ettevõte esitab oma veebilehel eksitavat ning ebaõiget teavet Eesti aadressiga tegevuskoha kohta, samuti nagu
omaks ta Finantsinspektsiooni tegevuslube ja oleks ühinenud Tagatisfondi skeemiga.

Nimekiri ettevõtetest, kellel on Finantsinspektsiooni poolt antud tegevusluba või kes võivad Eestis piiriüleselt
teenuseid osutada, on leitav Finantsinspektsiooni kodulehelt http://www.fi.ee.

Information on AP Franklin Asset Management, AS

10.10.2017

Finantsinspektsioon (the Estonian Financial Supervisory Authority) would like to inform investors that company
AP Franklin Asset Management, AS (https://www.apfranklin.ee) does not hold a credit institution, investment
firm or payment institution activity licence in Estonia and therefore AP Franklin Asset Management, AS is not
authorised to provide relevant services in Estonia. The company gives misleading and incorrect information on
its´ webpage about its´ Estonian operating address, also as if it owns activity licences issued by
Finantsinspektsioon and has joined the Guarantee Fund scheme.

The list of companies having Finantsinspektsioon´s licenses or who are allowed to provide cross-border services
in Estonia can be found on Finantsinspektsioon’s web page http://www.fi.ee.