Phone us  +31 20 808 7470     Email us nl@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Investeringswaarschuwing – Beleggerswaarschuwing!

Advanteks OÜ (Aliexchange)Advanteks OÜ (Aliexchange) - Waarschuwing Finantsinspektsioon Estonia - 2019-Aug-01Teade Advanteks OÜ tegevuse kohta

01.08.2019
Finantsinspektsioon teavitab kliente ja investoreid, et Finantsinspektsioon pole väljastanud Advanteks OÜ-le
(registrikood 14474055) ühtegi tegevusluba, nagu on eksitavalt väidetud kõnealuse isiku veebilehel
https://exmarkets.com.

Nimekiri ettevõtetest, kellel on Finantsinspektsiooni poolt antud tegevusluba või kes võivad Eestis piiriüleselt
teenuseid osutada, on leitav Finantsinspektsiooni kodulehelt http://www.fi.ee.

Information on Advanteks OÜ

01.08.2019
Finantsinspektsioon (the Estonian Financial Supervisory Authority) would like to inform clients and investors that
Finantsinspektsioon has not issued any licences to Advanteks OÜ (registry code 14474055), as has been
misleadingly claimed on the person´s web page https://exmarkets.com.

The list of companies having Finantsinspektsioon´s licenses or who are allowed to provide cross-border services
in Estonia can be found on Finantsinspektsioon’s web page http://www.fi.ee.