Phone us  +31 20 808 7470     Email us nl@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Investeringswaarschuwing – Beleggerswaarschuwing!

Advanced Global Securities Corporation (AGS Corporation) (clone)Advanced Global Securities Corporation (AGS Corporation) (clone) - Waarschuwing FSMA Belgium - 2015-Dec-16CONDOR CAPITAL MANAGEMENT, ADVANCED GLOBAL SECURITIES CORPORATION (AGS CORPORATION) (CLONED FIRM), CCMGT MANAGEMENT CONSULTANCY EN CME GLOBAL CORPORATION
WAARSCHUWINGEN
16/12/2015

De Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA) waarschuwt het publiek voor de activiteiten van Condor Capital Management en Advanced Global Securities Corporation (AGS Corporation) (cloned firm), vennootschappen die beleggingsinstrumenten verlenen.

Condor Capital Management en Advanced Global Securities Corporation (AGS Corporation) (cloned firm) hebben in België geen vergunning als beleggingsonderneming. Zij mogen dus geen beleggingsdiensten in of vanuit België verlenen.

Volgens de informatie waarover de FSMA beschikt, zou het bovendien om frauduleuze activiteiten kunnen gaan, meer bepaald om boiler room-fraude. Meer informatie over deze vorm van fraude vindt u in de algemene waarschuwing die de FSMA op 16 december 2015 heeft gepubliceerd.

De FSMA raadt dan ook aan om niet in te gaan op aanbiedingen van financiële diensten door Condor Capital Management en Advanced Global Securities Corporation (AGS Corporation) (cloned firm) en om geen geld te storten op een rekeningnummer dat zij zouden opgeven.

Condor Capital Management beweert gevestigd te zijn in de Verenigde Staten, 23 Pine Street Trump Building New York, NY 10005. Zij maakt gebruik van de website www.condorcapitalmgt.com (link is external) (offline) en van een bankrekening die zogezegd geopend is op naam van de vennootschap CCMGT Management Consultancy, bij China Banking Corporation (Philippines).

Advanced Global Securities Corporation (AGS Corporation) (cloned firm) beweert gevestigd te zijn in de Verenigde Staten, One Hudson City Center, Lower Level, Hudson, NY 12534. Zij maakt gebruik van de website www.advanceglobalcorp.com (link is external) en van een bankrekening die zogezegd geopend is op naam van de vennootschap CME Global Corporation, bij de bank RCBC (Philippines).

Advanced Global Securities Corporation (AGS Corporation) (cloned firm) heeft de identiteit aangenomen van de Amerikaanse vennootschap met dezelfde naam Advanced Global Securities Corp., geregistreerd bij de SEC (de Amerikaanse toezichthouder). Identiteitsmisbruik is kenmerkend voor fraude van het type "cloned firms": oplichters gebruiken de identiteit van daadwerkelijk bestaande personen of vennootschappen (zoals een advocaat, een vergunninghoudende vennootschap, enz.) waaraan zij geloofwaardigheid en zelfs legitimiteit ontlenen om de beleggers aldus te overtuigen.

Wil u meer in het algemeen controleren of verrichtingen die u worden voorgesteld in overeenstemming zijn met de financiële regelgeving? Gebruik dan de zoekfunctie op de website van de FSMA. U kan ook contact opnemen met de FSMA (e?mailadres: info@fsma.be (link sends e-mail)).