Phone us  +31 20 808 7470     Email us nl@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Investeringswaarschuwing – Beleggerswaarschuwing!

Admiral Markets AS i Admiral ulaganja d.o.o.Admiral Markets AS i Admiral ulaganja d.o.o. - Waarschuwing HANFA Hungary - 2012-Mar-27U P O Z O R E N J E Z A J A V N O S T

na aktivnosti drustava Admiral Markets AS i Admiral ulaganja d.o.o.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (dalje: Agencija) upozorava ulagatelje i potencijalne ulagatelje na aktivnosti drustava Admiral Markets AS sa sjedistem u Republici Estoniji, Ahtri 6a, Tallin, i Admiral ulaganja d.o.o., sa sjedistem u Republici Hrvatskoj, Draskovieva 5, Zagreb na podrucju
Republike Hrvatske.

Admiral ulaganja d.o.o. trgovacko je drustvo koje promotivnim aktivnostima na internetskih stranicama http://www.admiralmarkets.hr i putem sredstava javnog priopavanja na podrucju Republike Hrvatske hrvatskim ulagateljima bez dozvole Agencije nudi mogunost trgovanja Forex-om, zlatom, naftom, CFD-ima i futures-ima preko drustva Admiral Markets AS sa sjedistem u Estoniji.

Agencija upozorava potencijalne ulagatelje da niti jedno od navedenih drustva ne posjeduje odobrenje Agencije za navedene aktivnosti na podrucju Republike Hrvatske sukladno Zakonu o trzistu kapitala (Narodne novine br. 88/08, 146/08, 74/09).

U skladu s navedenim, pozivamo ulagatelje i potencijalne ulagatelje na najvei mogui oprez prilikom odluke o prihvaanju ponuda drustava Admiral ulaganja d.o.o. i Admiral Markets AS, a s obzirom da Agencija ne nadzire zakonitost poslovanja takvih drustava niti moze utjecati na zastitu prava i interesa ulagatelja koji poslovni odnos uspostavljaju s trgovackim drustvima i/ili pojedincima koji nemaju odgovarajua odobrenja i/ili dozvole Agencije, niti su eventualne trazbine prema njima zastiene Fondom za zastitu ulagatelja.

Registar drustava koja imaju odobrenje Agencije za pruzanje investicijskih usluga i obavljanje investicijskih aktivnosti kao i registar vezanih zastupnika dostupni su na internetskim stranicama Agencije www.hanfa.hr.