Phone us  +31 20 808 7470     Email us nl@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support
Meld Fraude

Recovery

Een internationale recovery

Wederrechtelijk verkregen voordeel kan in beleggingsfraudezaken, dus ook in Boilerroomfraudezaken, relatief eenvoudig worden vastgesteld. De totaal in strijd met de wettelijke voorschriften aangetrokken geldbedragen, kunnen worden aangemerkt als wederrechtelijk verkregen voordeel. Met andere woorden; Uw gehele inleg kan retour gevorderd danwel onder beslag gelegd worden.

recovery

Het vaststellen dat u opgelicht bent is echter niet het probleem. Een Boiler Room fraude is een grensoverschrijdend misdrijf danwel een onrechtmatige daad. In veel gevallen is er sprake van het internationaal witwassen van geld.

Doordat de criminele organisatie beschikt over bankrekeningen in meerdere landen is een Strafrechtelijke Opsporing vaak een langdurige aangelegenheid. In veel gevallen ligt dit aan het feit dat men een internationaal Rechtshulp verzoek moet richten aan landen die zeer traag omgaan met een dergelijke aanvraag.

Onze organisatie heeft een protocol ontworpen wat ons in staat stelt binnen enkele weken in meer dan 165 landen ter wereld informatie te verkrijgen omtrent de achtergronden van de gebruikte bankrekeningen danwel dit af te dwingen bij de betrokken bankinstellingen. Hierdoor zijn wij in staat om de geldstromen tot in detail te volgen. In veel gevallen zelfs sneller dan het geld wit gewassen kan worden. Dit impliceert wel dat elke seconde telt in dergelijke zaken. Hoe langer men wacht met het traceren van de gelden hoe meer tijd de criminele organisatie krijgt om het geld te verduisteren.

Naast het feit dat wij in staat zijn om uw geld te volgen en te traceren zult u begrijpen dat ook de personen die uw geld daadwerkelijk ontvangen hebben de dans niet zullen ontspringen. Deze personen worden dagelijks, over de gehele wereld, door ons getraceerd en door een advocaat aansprakelijk gesteld voor de schade die zij hebben veroorzaakt. Uiteraard wordt, voorafgaande aan een Gerechtelijke Procedure, door ons onderzocht of de aansprakelijke personen nog beschikken over voldoende liquide middelen.