Phone us  +31 20 808 7470     Email us nl@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support
Meld Fraude

Onderzoekskosten

De kosten van een interventie

Onderzoekskosten

Een Boiler Room fraude is een zeer complexe vorm van oplichting. In veel gevallen stelt Justitie zelfs geen onderzoek in daar de financiƫle schade relatief laag is en het aantal gedupeerden beperkt. Een lokale advocaat kan wel trachten uw geld te vorderen van het criminele netwerk, maar dit blijkt vaak niet grensoverschrijdend te kunnen werken. Onze organisatie kan terugvallen op specialisten in meer dan 65 landen. Hierdoor is het mogelijk direct repressieve maatregelen te treffen.

De kosten van een internationale interventie zijn als volgt, chronologisch, onder te verdelen:

1. De kosten voor het uitvoeren van een internationaal onderzoek;

2. De kosten voor het afdwingen van bankinformatie; met deze informatie is het mogelijk de daders te ontmaskeren;

3. De kosten voor het opsporen van de daadwerkelijke daders,  hun (verborgen) vermogensbestandelen en het leggen van beslagen.

Ondanks dat de meeste investeerders denken dat zij de enige zijn die zijn opgelicht blijken er vaak enkele tientallen tot enkele honderden personen gedupeerd te zijn. Nadat wij een melding hebben ontvangen van een mogelijke Boiler Room zullen wij deze analyseren. Vervolgens plaatsen wij een waarschuwing op het internet zodat deze onder de aandacht gebracht wordt van andere mogelijke gedupeerden. Aansluitend zullen wij eventuele nieuwe meldingen bundelen om zodoende trachten een groep te vormen. De kosten voor de gehele procedure kan in die gevallen verdeeld worden onder de gedupeerden. Op deze wijze blijven de kosten in verhouding tot de geleden financiƫle schade die bij u is ontstaan.