Phone us  +31 20 808 7470     Email us nl@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support
Meld Fraude

Boiler Room Kenmerken

Wat zijn de meest voorkomende kenmerken?

Bekijk een scene uit de film Boiler Room


(Copyright Warner Bros. Entertainment)

De werking van een Boiler Room kan zich op verschillende wijzen manifesteren. De meest voorkomende kenmerken treft u hierna in chronologische volgorde aan:

De contactfase

Het eerste contact met de verkoper van een Boiler Room vindt in de meeste gevallen telefonisch plaats. In nagenoeg alle gevallen wordt u via uw zakelijke telefoon benaderd. Indien u eerder heeft geïnvesteerd is het mogelijk dat u direct in privé benaderd wordt.

De verkoper maakt zich bekend als werknemer van een internationale ‘Broker’. Hij geeft u aan dat hij een geweldige aanbieding heeft inzake de aankoop van aandelen, opties, futures of participaties. Nagenoeg altijd geeft de verkoper aan dat u alles nog eens rustig kunt nalezen op de internetsite van de organisatie.

Impressie Boiler Room 1 (Bron BBC)
Impressie Boiler Room 1 (Bron BBC)

Nadat u de, zeer professionele, internetsite heeft bezocht ontvangt u binnen enkele uren wederom een telefoontje. Uiteraard is het, voor het criminele netwerk, zichtbaar wie hun internetsite bekijkt.

De verkoper doet u nu een voorstel. Uw eerste aankoop is over het algemeen vrij laag. Hier speelt een psychologisch element mee; ‘Wat heb ik te verliezen als ik een klein bedrag kwijtraak?’

Om u te overtuigen van de oprechtheid van de organisatie verwijst de verkoper u nog vaak door naar een semi officiële instantie. In een aantal gevallen zijn de aandelen genoteerd op een internationale Beurs (Frankfurt/Berlijn).

Nadat u akkoord bent gegaan met de aankoop ontvangt u via uw email adres een factuur. Men noemt dit een Bank Wire Instruction.

De Transactiefase

Als u de factuur goed bekijkt zult u zien dat de begunstigde van de bankrekening een ander bedrijf is dan de Broker zelf. Dit is het begin van het verduisteren van uw geld. Het is mogelijk dat u wel dezelfde naam aantreft als die van uw Broker. In die gevallen zult u zien dat het adres van de begunstigde en het land niet overeenkomen met de contactgegevens van uw Broker.  In veel gevallen gebruikt men tevens het vestigingsadres van een bankinstelling.

Nadat u uw geld voor de aankoop heeft overgemaakt zult u merken dat uw aankoop "zeer succesvol" is geweest. Het is mogelijk dat u daaromtrent gebeld wordt of dat u dat kunt nakijken op de internetsite van de criminele organisatie. U heeft in dat geval een wachtwoord en inlogcode.

Omdat uw eerdere aankoop "zeer succesvol" bleek te zijn neemt uw Broker op korte termijn weer contact met u op. Hij geeft aan dat u nog meer kunt verdienen. De inleg wordt nu langzaam hoger.

Boiler Room 
Impressie Boiler Room 2 (Bron BBC)

Nadat u al een aanzienlijk bedrag heeft overgemaakt komt u Broker met een nieuw voorstel. In de meeste gevallen moet u geld bijstorten zodat een hele grote investeerder alles kan overnemen.

De druk wordt nu opgevoerd. U moet snel beslissen, aldus uw account manager. U moet de emissie volstorten om verlies te voorkomen. In sommige gevallen kunt u ook geconfronteerd worden met het feit dat uw aandelen niets meer waard zijn en derhalve worden omgezet naar andere zeer winstgevende aandelen. Uiteraard moet u geld bijbetalen. Doet u het niet dan bent u uw inleg geheel kwijt.

De 'Verdwijntruc'

Nadat u diverse overboekingen heeft verricht (in de meeste gevallen naar verschillende rekeningen) blijkt uw Broker steeds moeilijker te bereiken. U komt er in deze fase waarschijnlijk achter dat u altijd contact heeft gehad met een zogenaamd 'virtueel' kantoor. Na enige tijd blijkt ook de internetsite, waarop u in een aantal gevallen kon inloggen, te zijn verdwenen. Uiteindelijk is niemand van de malafide organisatie meer te bereiken.

De Recovery Room

Nadat u bent opgelicht is het vaak enige tijd stil rondom uw aankoop van aandelen of opties. Toch wordt u na enige weken tot enkele maanden opnieuw gebeld door een onbekende partij die aanbiedt uw aandelen over te nemen. Ga hier nimmer op in. Ook al blijkt dit niet uit het eerste gesprek, uiteindelijk betaalt u altijd meer geld voor een, wederom, niet bestaande dienst.

Wij hanteren dan ook de gouden regel:

"Iedereen die contact met u opneemt, zonder dat u daarom heeft verzocht, maakt deel uit van het criminele netwerk"

  

Herkent u uw eigen verhaal in bovenstaande kenmerken? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op of meldt de fraude.