phone us  +49 341 9826113     email us de@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Öffentliche Betrugswarnung – Verbraucherwarnung!

1Global Venture Group1Global Venture Group - Warnung Finanstilsynet Norway - 2011-Oct-0505.10.2011

1Global Venture Group

Investoradvarsel

Finanstilsynet advarer mot investeringstilbud markedsført av 1Global Venture GroupFinanstilsynet har mottatt opplysninger om at 1Global Venture Group (adresse: 51F Chase Tower, 21 S Clark Street, Chicago, IL, 60603-3203, USA) har kontaktet norske investorer og tilbudt investeringstjenester. Selskapet tilbyr også tjenester fra nettstedet www.1gvg.com.

Finanstilsynet gjør oppmerksom på at 1Global Venture Group ikke har godkjennelse til å drive investeringstjenester i Norge, og foretaket har derfor ikke nødvendig godkjennelse i henhold til norsk lov. Dette innebærer at Finanstilsynet ikke har tilsynskontroll over selskapet eller har godkjent de tjenestene som selskapet tilbyr. Finanstilsynet anbefaler derfor investorer å ikke inngå avtaler eller overføre verdier til 1Global Venture Group.

Finanstilsynet register inneholder informasjon om alle foretak som har tillatelse til å tilby investeringstjenester i Norge. På nettsidene til Finanstilsynet finnes også en liste (ikke fullstendig) over aktører i markedet som opererer uten tillatelse.


Investor warning

Finanstilsynet (The Financial Supervisory Authority of Norway) warns against investment offers promoted by 1Global Venture GroupFinanstilsynet has been informed that 1Global Venture Group (address: 51F Chase Tower, 21 S Clark Street, Chicago, IL, 60603-3203, USA) has approached Norwegian investors offering investment services. The company also offers services from a website www.1gvg.com.

Finanstilsynet wishes to make it clear that 1Global Venture Group is not authorised to provide investment services in Norway, and therefore lacks the licence required under Norwegian law. The company is consequently not subject to Finanstilsynet’s supervisory oversight, nor has Finanstilsynet approved the services offered by the company. Finanstilsynet therefore recommends investors not to enter into agreements with or transfer assets to 1Global Venture Group.

Finanstilsynet's registry gives details of all companies authorised to offer investment services in Norway. A list (not complete) of companies operating in the market without a licence can be found on Finanstilsynet's website.