phone us  +49 341 9826113     email us de@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Öffentliche Betrugswarnung – Verbraucherwarnung!

1000 Extra OÜ1000 Extra OÜ - Warnung Finansinspektioon Estonia - 2018-Jul-26Teade 1000 Extra OÜ tegevuse kohta

26.07.2018
Finantsinspektsioon teavitab kliente ja investoreid, et äriühing 1000 Extra OÜ (registrikood 14085201) ei oma
investeerimisteenuste osutamiseks Eestis tegevusluba ja seega puudub 1000 Extra OÜ-l õigus osutada Eestis
investeerimisteenuseid. Nimetatud ettevõte pakub võimalust kaubelda veebilehe http://1000extra.com kaudu
erinevate tuletisväärtpaberitega.

Nimekiri ettevõtetest, kellel on Finantsinspektsiooni poolt antud tegevusluba või kes võivad Eestis piiriüleselt
teenuseid osutada, on leitav Finantsinspektsiooni kodulehelt http://www.fi.ee.

Information on 1000 Extra OÜ

26.07.2018
Finantsinspektsioon (the Estonian Financial Supervisory Authority) would like to inform clients and investors that
1000 Extra OÜ (registry code 14085201) does not hold an activity licence for the provision of investment services
in Estonia and therefore 1000 Extra OÜ is not authorised to provide investment services in Estonia. The company
offers the possibility to trade different derivatives through web page http://1000extra.com.

The list of companies having Finantsinspektsioon´s licenses or who are allowed to provide cross-border services
in Estonia can be found on Finantsinspektsioon’s web page http://www.fi.ee.