phone us  +49 341 9826113     email us de@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Öffentliche Betrugswarnung – Verbraucherwarnung!

Ashland Mergers & Acquisitions Management or Offshore Securities Acquisition CommissionAshland Mergers & Acquisitions Management or Offshore Securities Acquisition Commission - Warnung Finansinspektionen Sweden - 2014-Apr-16Varning för Ashland Mergers & Acquisitions Management och Offshore Securities Acquisition CommissionFinansinspektionen (FI) varnar investerare och andra att handla med finansiella företag som inte har tillstånd att bedriva värdepappersrörelse.Ashland Mergers & Acquisitions Management har inte tillstånd från FI att bedriva värdepappersrörelse eller annan finansiell verksamhet i Sverige och står därmed inte under FI:s tillsyn. Någon gränsöverskridande verksamhet avseende Ashland Mergers & Acquisitions Management har heller inte anmälts till FI från något annat EES-land.Enligt uppgift kontaktar representanter för Ashland Mergers & Acquisitions Management svenska investerare per telefon och erbjuder sig att köpa kundens innehav av aktier i amerikanska OTC-bolag. De hänvisar även till den falska organisationen Offshore Securities Acquisition Commission för att öka sin trovärdighet.Ashland Mergers & Acquisitions Management presenteras på webbplats (www.ashlandmerger.com) och använder följande kontaktuppgifter:17F Sky Building2-19-12 Takashima, Nishi-kuYokoyama, 220-0011JapanTel: +81 4 5670-9065E-post: admin@ashlandmerger.comOffshore Securities Acquisition Commission presenteras på webbplats(www.oseaco.com) och använder följande kontaktuppgifter:5F NB Mita Building3-14-4, Shiba, Minato-kuTokyo 105-0014JapanTel: +81 3 4520 8945E-post: commission@oseaco.org