phone us  +49 341 9826113     email us de@gmlitigationassistance.com

GM Litigation Assistance - Financial Risk Management, Financial Forensic Investigation & Legal Support

Öffentliche Betrugswarnung – Verbraucherwarnung!

Alfera Capital Limited (AlferaTrade, AlferaTrade)Alfera Capital Limited (AlferaTrade, AlferaTrade) - Warnung Finantsinspektsioon Estonia - 2020-Mar-05Teade Multidot OÜ tegevuse kohta

05.03.2020
Finantsinspektsioon teavitab kliente ja investoreid, et Finantsinspektsioon pole väljastanud Multidot OÜ-le
(registrikood 14499629) ühtegi tegevusluba, nagu on eksitavalt väidetud kõnealuse isiku veebilehel
https://alferatrade.com/.

Nimekiri ettevõtetest, kellel on Finantsinspektsiooni poolt antud tegevusluba või kes võivad Eestis piiriüleselt
teenuseid osutada, on leitav Finantsinspektsiooni kodulehelt http://www.fi.ee.

Information on Multidot OÜ

05.03.2020
Finantsinspektsioon (the Estonian Financial Supervisory Authority) would like to inform clients and investors that
Finantsinspektsioon has not issued any licences to Multidot OÜ (registry code 14499629), as has been
misleadingly claimed on the person´s web page https://alferatrade.com/.

The list of companies having Finantsinspektsioon´s licenses or who are allowed to provide cross-border services
in Estonia can be found on Finantsinspektsioon’s web page http://www.fi.ee.